اخبار داخلی آرمان داده پویان

آموزش

خانه آموزش محصولات امنیتینرم‌افزار Splunk Enterprise چگونه داده‌ها را مدیریت می‌کند؟

۳۱ شهریور ۱۳۹۹

نرم‌افزار Splunk Enterprise چگونه داده‌ها را مدیریت می‌کند؟

آموزش اسپلانک

نرم‌افزار اسپلانک، داده‌های خام را index کرده و آن‌ها را در قالب رویدادهای (events) قابل جستجو تغییر شکل می‌دهد. اسپلانک بعد از تغییر داده‌ها به رخداد (event) آن‌ها را تبدیل به گزارش، هشدار، داشبورد و غیره می‌نماید. این کار داده‌های خام جمع آوری شده را قابل فهم و استفاده می‌کند.

Splunk Enterprise

پردازش رویدادها

داده‌های ورودی، فرآیند data pipeline را طی می‌کنند.

پردازش رویدادها شامل دو مرحله است:

 • Parsing
 • Indexing

 ابتدا قطعات بزرگِ داده، از طریق فرآیند parsing pipeline وارد شده و پس از تجزیه شدن در قالب event، وارد فرآیند indexing pipeline می‌شوند و سپس پردازش نهایی بر روی آن‌ها صورت می‌گیرد. در خلال فرآیندهای parsing و indexing، نرم‌افزار اسپلانک داده‌ها را تغییر شکل می‌دهد که اکثر بخش‌های این فرآیند توسط کاربر قابل شخصی سازی است.

در فرآیند parsing pipeline نرم‌افزار اسپلانک اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

 • استخراج مجموعه‌ای از فیلدهای پیش‌فرض برای هر event شامل host، source و Sourcetype.
 • پیکربندی character set encoding
 • تشخیص انتهای خط با استفاده از قوانین line breaking. این مقادیر از طریق صفحه Set Sourcetype در Splunk Web قابل تنظیم هستند.
 • تشخیص یا ایجاد timestamp، که در حین انجام این فرآیند، نرم‌افزار اسپلانک محدوده eventها را نیز مشخص می‌کند. تنظیمات timestamp از طریق صفحه Set Sourcetype قابل تغییر است.
 • پنهان‌سازی داده‌ها بر اساس تنظیمات کاربر. در این مرحله شما می‌توانید رویدادهای حساس مثل اطلاعات کارت‌های بانکی را پنهان کنید.
 • افزودن متادیتای دلخواه به رویدادهای ورودی بر اساس تنظیمات کاربر

در مرحله indexing pipeline، فرآیندهای زیر صورت می‌گیرد:

 • تجزیه رویدادها به بخش‌های کوچکتر (Segment) و قابل جستجو. درجه segmentation تاثیر مستقیمی بر سرعت، قابلیت جستجو و فشرده‌سازی دیسک دارد و توسط کاربر قابل تنظیم است.
 • ایجاد ساختارهای indexing
 • نوشتن داده خام و فایل‌های index در محلی درون دیسک که فرآیند فشرده‌سازی پس از indexing در آنجا اتفاق می‌افتد.
 • تفکیک فرآیندهای parsing pipeline و indexing pipeline برای Forwarderها اهمیت زیادی دارد. Heavy forwarderها می‌توانند داده‌ها را به صورت محلی تجزیه کرده و سپس آن‌ها را به indexerها بفرستند. اما نرم‌افزار Universal Forwarder خیلی جزئی‌تر فرآیند تجزیه را انجام می‌دهد و وظیفه اصلی را به عهده Indexer واگذار می‌کند.

تقویت و پالایش رویدادها

پس از تبدیل داده‌ها به رویدادها، می‌توانید آن‌ها را تبدیل به گزارش، هشدار و یا گراف می‌نماید. این کار داده‌های خام جمع آوری شده را قابل استفاده و مفید می‌نماید.

طراحی، مشاوره، پیاده‌سازی و تامین لایسنس اسپلانک در ایران

آرمان داده پویان پیشگام در ارائه راهکارهای SIEM

تعداد بازدید: 272


تازه ترین ها