آسیب‌ پذیری مایکروسافت

Microsoft Vulnerability January 2022
تعداد بازدید: 113

آسیب پذیری مایکروسافت اکسچنج

آسیب پذیری مایکروسافت اکسچنج با انتشار اصلاحیه فوری  به صورت موقت برطرف شد. این نقص فنی از ابتدای سال ۲۰۲۲ باعث ایجاد اختلال در ارسال ایمیل توسط سرورهای Exchange شده بود. ادمین‌های Microsoft Exchange متوجه شده بودند ایمیل‌ها در صف ارسال پیام متوقف می‌شوند و مرحله ارسال اصلا تکمیل نمی‌شود. پس از بررسی لاگ‌ها نیز به این پیام می‌رسیدند.

Application :Log name

Source: FIPFS

Logged: 1/1/2022 1:03:42 AM

Event ID: 5300

Level: Error

Computer: server1.contoso.com

Description: The FIP-FS “Microsoft” Scan Engine failed to load. PID: 23092, Error Code:

۰x80004005. Error Description: Can’t convert “2201010001” to long.

Log Name: Application

Source: FIPFS

Logged: 1/1/2022 11:47:16 AM

Event ID: 1106

Level: Error

Computer: server1.contoso.com

Description: The FIP-FS Scan Process failed initialization. Error: 0x80004005. Error Details:

Unspecified error.