آسیب‌ پذیری مایکروسافت

Microsoft Updates September 2022
تعداد بازدید: 39

به روزرسانی ماه سپتامبر مایکروسافت

در به روزرسانی ماه سپتامبر مایکروسافت، ۶۰ آسیب‌پذیری در محصولات این شرکت برطرف شده است. این آسیب پذیری‌ها از نوع:

  • افزایش سطح دسترسی
  • افشای اطلاعات
  • Spoofing
  • انکار سرویس
  • اجرای کد از راه دور
  • و دور زدن راهکارهای امنیتی می‌باشند.

درجه اهمیت اکثر آسیب‌پذیری‌های برطرف شده در به روزرسانی ماه سپتامبر مایکروسافت بحرانی و برخی از آن‌ها مهم می‌باشند. اخبار آسیب‌پذیری‌های مایکروسافت را می‌توانید از طریق آرمان داده پویان دنبال نمایید.