آسیب‌ پذیری مایکروسافت

Microsoft Updates October 2022
تعداد بازدید: 27

به روزرسانی ماه اکتبر مایکروسافت

در به روزرسانی ماه اکتبر، مایکروسافت بیش از ۸۰ آسیب‌پذیری را در محصولاتش برطرف کرده است. این آسیب پذیری‌ها از نوع:

  • افزایش سطح دسترسی
  • افشای اطلاعات
  • Spoofing
  • انکار سرویس
  • اجرای کد از راه دور
  • و دور زدن راهکارهای امنیتی می‌باشند.

درجه اهمیت اکثر آسیب‌پذیری‌های برطرف شده در به روزرسانی ماه سپتامبر مایکروسافت بحرانی و برخی از آن‌ها بسیار مهم می‌باشند. اخبار آسیب‌پذیری‌های مایکروسافت را می‌توانید از طریق آرمان داده پویان دنبال نمایید.