آسیب‌ پذیری مایکروسافت

Microsoft Updates May 2023
تعداد بازدید: 84

به روزرسانی می ۲۰۲۳ مایکروسافت

در به روزرسانی می ۲۰۲۳ مایکروسافت، ۳۸ آسیب پذیری در ۹ دسته در محصولات این شرکت برطرف شده است. این آسیب پذیری‌ها از نوع:

 • افزایش سطح دسترسی
 • افشای اطلاعات
 • Spoofing
 • انکار سرویس
 • اجرای کد از راه دور
 • و دور زدن راهکارهای امنیتی می‌باشند.

 اخبار آسیب‌پذیری‌های مایکروسافت را می‌توانید از طریق آرمان داده پویان دنبال نمایید.

Zero-Days برطرف شده در به روزرسانی می ۲۰۲۳ مایکروسافت

سه Zero-Day در به روزرسانی ماه می مایکروسافت برطرف شده است.

 • آسیب‌پذیری با شماره مرجع CVE-2023-29336 که با امتیاز CVSS: 7.8 به مهاجم اجازه افزایش سطح دسترسی‌اش را در Win32k می‌دهد. این Zero-Day به صورت فعالانه‌ای در حملات اخیر توسط هکرها مورد سواستفاده قرار گرفته است.
 • همچنین دو آسیب‌پذیری دیگر با شماره‌های مرجع CVE-2023-29325 و CVE-2023-24932 که به ترتیب امتیازهای CVSS 8.1 و ۶٫۷ را به خود اختصاص داده‌اند از دیگر Zero-Dayهای این ماه هستند. اولین نقص امنیتی با ارسال یک ایمیل مخرب به قربانی می‌تواند توسط مهاجم اکسپلویت شود. مایکروسافت قبل از برطرف کردن این نقص امنیتی به کاربرانش پیشنهاد کرد تا ایمیل‌هایشان را در حالت plain text بخوانند تا قربانی نشوند. Zero-Day بعدی، توسط بدافزارBlackLotus UEFI bootkit  در چند وقت اخیر مورد سواستفاده قرار گرفته است. این آسیب‌پذیری به مهاجم اجازه می‌دهد در حالی که Secure Boot فعال است کدهای Self-signed خود را درسطح UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) اجرا نماید.

آسیب‌پذیری‌های ضروری برطرف شده در به روزرسانی می ۲۰۲۳ مایکروسافت

به روزرسانی ماه می برای Microsoft Windows

Severity: Urgent

به روزرسانی ماه می مایکروسافت برای Microsoft Windows Network File System (NFS)

Severity: Urgent
 • شماره‌های مرجع:
 • CVE-2023-24941
 • امتیاز CVSS:
 • Base 7.5 / Temporal 5.5
 • تاثیر:
 • مهاجم با ایجاد یک  تماس احراز هویت نشده و مخرب به سرویس Network File System (NFS) می‌تواند، کدهای مورد نظرش را از راه دور اجرا کند.
 • راهکار:
 • برای نصب وصله‌های مورد نظر به پیوند زیر مراجعه کنید.
 • KB5026362
  KB5026363
  KB5026370
  KB5026409
  KB5026411
  KB5026415
  KB5026419

به روزرسانی ماه می مایکروسافت برای Microsoft Azure

Severity: Urgent

آسیب‌پذیری‌های حیاتی برطرف شده در به روزرسانی می ۲۰۲۳ مایکروسافت

به روزرسانی ماه می مایکروسافت برای Microsoft SharePoint Server

Severity: Critical
 • شماره‌های مرجع:
 • CVE-2023-24950CVE-2023-24954CVE-2023-24955
 • امتیاز CVSS:
 • Base 8.3 / Temporal 6.1
 • تاثیر:
 • مهاجم در صورت موفقیت می‌تواند کدهای مورد نظرش را از راه دور بر روی سیستم قربانی اجرا کند.
 • راهکار:
 • برای نصب وصله‌های مورد نظر به پیوند زیر مراجعه کنید.
 • May 2023

به روزرسانی ماه می برای Microsoft Office

Severity: Critical
 • شماره‌های مرجع:
 • CVE-2023-24953CVE-2023-29333CVE-2023-29335CVE-2023-29344
 • امتیاز CVSS:
 • Base 6.6 / Temporal 4.9
 • تاثیر:
 • مهاجم با اکسپلویت این آسیب‌پذیری می‌تواند کدهای مورد نظرش را از راه دور اجرا نماید.
 • راهکار:
 • برای نصب وصله‌های مورد نظر به پیوند زیر مراجعه کنید.
 • Microsoft office May 2023

به روزرسانی ماه می برای Microsoft Windows Sysmon

Severity: Critical

به روزرسانی ماه می برای Microsoft Windows

Severity: Critical
 • شماره‌های مرجع:
 • CVE-2022-44702
 • امتیاز CVSS:
 • Base 4.6 / Temporal 3.4
 • تاثیر:
 • مهاجم با اکسپلویت این آسیب‌پذیری می‌تواند کدهای مورد نظرش را اجرا کند.
 • راهکار:
 • برای نصب وصله‌های مورد نظر به پیوند زیر مراجعه کنید.
 • https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-44702

آسیب‌پذیری‌های مهم برطرف شده در به روزرسانی می ۲۰۲۳ مایکروسافت

به روزرسانی ماه می برای Microsoft Visual Studio

Severity: Important
 • شماره‌های مرجع:
 • CVE-2023-29338
 • امتیاز CVSS:
 • Base 4.6 / Temporal 3.6
 • تاثیر:
 • این آسیب‌پذیری منجر به افشای اطلاعات خواهد شد.
 • راهکار:
 • برای نصب وصله‌های مورد نظر به پیوند زیر مراجعه کنید.
 • CVE-2023-29338

به روزرسانی ماه می برای Windows Installer

Severity: Important
 • شماره‌های مرجع:
 • CVE-2023-24904
 • امتیاز CVSS:
 • Base 6.6 / Temporal 4.9
 • تاثیر:
 • اکسپلویت موفقیت آمیز می تواند منجر به حذف داده های حیاتی شود و به طور بالقوه باعث اختلالات شدید در خدمات و عملیات سیستم گردد.
 • راهکار:
 • برای نصب وصله‌های مورد نظر به پیوند زیر مراجعه کنید.
 • Microsoft office May 2023