آسیب‌ پذیری مایکروسافت

Microsoft Updates May 2022
تعداد بازدید: 122

به روزرسانی ماه می مایکروسافت

در به روزرسانی ماه می مایکروسافت، ۷۳ آسیب پذیری در ۱۵ دسته در محصولات این شرکت برطرف شده است. این آسیب پذیری‌ها از نوع:

  • افزایش سطح دسترسی  (Elevation of Privilege)
  • افشای اطلاعات   (Information Disclosure)
  • جعل (Spoofing)
  • انکار سرویس (Denial Of Service)
  • اجرای کد از راه دور (Remote Code Execution)
  • و دور زدن راهکارهای امنیتی (Security Feature Bypass)

می‌باشند.

درجه اهمیت اکثر آسیب‌پذیری‌های برطرف شده در به روزرسانی ماه می مایکروسافت بحرانی و برخی از آن‌ها مهم هستند. اخبار آسیب‌پذیری‌های مایکروسافت را می‌توانید از طریق آرمان داده پویان دنبال کنید.