آسیب‌ پذیری مایکروسافت

Microsoft Updates March 2023
تعداد بازدید: 0

به روزرسانی ماه مارس مایکروسافت


۲۰۲۳

در به روزرسانی ماه مارس مایکروسافت، ۹۷ آسیب پذیری در ۱۰ دسته در محصولات این شرکت برطرف شده است. این آسیب پذیری‌ها از نوع:

 • افزایش سطح دسترسی
 • افشای اطلاعات
 • Spoofing
 • انکار سرویس
 • اجرای کد از راه دور
 • و دور زدن راهکارهای امنیتی می‌باشند.

درجه اهمیت این آسیب‌پذیری‌ها ضروری (urgent)، حیاتی (citical) و مهم (important) می‌باشد. اخبار آسیب‌پذیری‌های مایکروسافت را می‌توانید از طریق آرمان داده پویان دنبال نمایید.

Zero-Days  برطرف شده در به روزرسانی ماه مارس مایکروسافت

blue line

دو Zero-Day در به روزرسانی ماه مارس مایکروسافت برطرف شده است.

 • دو آسیب‌پذیری روز-صفر برطرف شده دارای شناسه‌های مرجع CVE-2023-23397 و CVE-2023-24880 می‌باشند و لازم به ذکر است PoC آسیب‌پذیری CVE-2023-24880 به صورت عمومی منتشر شده است. این نقص فنی تا به حال به صورت گسترده‌ای توسط مهاجمان اکسپلویت شده است، از این رو نسبت به نصب وصله‌های امنیتی هر چه سریع‌تر اقدام نمایید.

آسیب‌پذیری‌های ضروری (مارس ۲۰۲۳)

blue line

به روزرسانی ماه مارس مایکروسافت برای Microsoft Outlook

Severity: Urgent

 • شماره‌های مرجع:CVE-2023-23397
 • امتیاز CVSS:
 • Base 10 / Temporal 8.3
 • تاثیر:
 • مهاجم در صورت موفقیت می‌تواند سطح دسترسی‌اش را افزایش دهد.
 • راهکار:
 • برای نصب وصله‌های مورد نظر به پیوند زیر مراجعه کنید.
 • Microsoft Outlook Security Update March 2023

blue line

به روزرسانی ماه مارس مایکروسافت برای Microsoft Edge Based on Chromium

Severity: Urgent

آسیب‌پذیری‌های حیاتی (مارس ۲۰۲۳)

blue line

به روزرسانی ماه مارس مایکروسافت برای Microsoft Edge Based on Chromium

Severity: Critical

blue line

به روزرسانی ماه مارس برای Microsoft OneDrive for MacOS

 Severity: Critical

 • شماره‌های مرجع:
 • CVE-2023-24930
 • امتیاز CVSS:
 • Base 3.6 / Temporal 2.7
 • تاثیر:
 • مهاجم در صورت موفقیت می‌تواند باعث افشای اطلاعات شود و یا دسترس پذیری، محرمانگی و جامعیت را به خطر اندازد.
 • راهکار:
 • به CVE-2023-24930 مراجعه کنید.
 • برای نصب وصله‌های مورد نظر به پیوند زیر مراجعه کنید.
 • CVE-2023-24930

blue line

به روزرسانی ماه مارس برای Microsoft Windows Security

blue line

به روزرسانی ماه مارس برای Microsoft Visual Studio

 Severity: Critical

blue line

به روزرسانی ماه مارس برای Microsoft Windows HTTP Protocol Stack

 Severity: Critical

 • شماره‌های مرجع:
 • CVE-2023-23392
 • امتیاز CVSS:
 • Base 10 / Temporal 7.4
 • تاثیر:
 • مهاجم با اکسپلویت این آسیب‌پذیری می‌تواند کدهای مورد نظرش را اجرا کند.
 • راهکار:
 • برای نصب وصله‌های مورد نظر به پیوند زیر مراجعه کنید:
 • KB5023698
  KB5023705
  KB5023706

blue line