آسیب‌ پذیری مایکروسافت

Microsoft Updates March 2022
microsoft logoMicrosoft Updates March 2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
تعداد بازدید: 80

به روزرسانی ماه مارس مایکروسافت

در به روزرسانی ماه مارس مایکروسافت، ۵۷ آسیب پذیری در ۱۳ دسته در محصولات این شرکت برطرف شده است. این آسیب پذیری‌ها از نوع:

  • افزایش سطح دسترسی
  • افشای اطلاعات
  • Spoofing
  • انکار سرویس
  • اجرای کد از راه دور
  • و دور زدن راهکارهای امنیتی می‌باشند.

درجه اهمیت اکثر آسیب‌پذیری‌های برطرف شده در به روزرسانی ماه مارس مایکروسافت بحرانی و برخی از آن‌ها مهم می‌باشند. اخبار آسیب‌پذیری‌های مایکروسافت را می‌توانید از طریق آرمان داده پویان دنبال نمایید.