آسیب‌ پذیری مایکروسافت

Microsoft Updates July 2022
تعداد بازدید: 49

به روزرسانی جولای مایکروسافت

در به روزرسانی ماه جولای مایکروسافت، ۵۱ آسیب پذیری در ویندوز و سایر محصولات این شرکت در ۸ دسته برطرف شده است. این آسیب پذیری‌ها از نوع:

  • افزایش سطح دسترسی
  • افشای اطلاعات
  • Spoofing
  • انکار سرویس
  • اجرای کد از راه دور
  • و دور زدن راهکارهای امنیتی می‌باشند.

درجه اهمیت اکثر آسیب‌پذیری‌های برطرف شده در به روزرسانی ماه جولای مایکروسافت مهم و در مجمع تنها چهار نقص فنی از درجه بحرانی می‌باشند. اخبار آسیب‌پذیری‌های مایکروسافت را می‌توانید از طریق آرمان داده پویان دنبال نمایید.