آسیب‌ پذیری مایکروسافت

Microsoft Updates January 2022
تعداد بازدید: 143

به روزرسانی ماه ژانویه مایکروسافت

در به روزرسانی ماه ژانویه مایکروسافت، بیش از ۹۰ آسیب پذیری در محصولات این شرکت برطرف شده است. این آسیب پذیری‌ها از نوع:

  • افزایش سطح دسترسی
  • اجرای کد از راه دور
  • Spoofing
  • انکار سرویس
  • افشای اطلاعات
  • و دور زدن راهکارهای امنیتی

می‌باشند. به روزرسانی ماه ژانویه مایکروسافت، در ۸ ماه گذشته رکورد دار بوده است. تعداد زیادی آسیب پذیری در این به روزرسانی برطرف شده‌اند. البته این شرکت ادعا می‌کند تا به اینجا هیچکدام از این نقص‌های فنی اکسپلویت نشده‌اند. در مجموع ۹ آسیب پذیری از درجه حیاتی “critical” و مابقی از درجه مهم “important” هستند.