آسیب‌ پذیری مایکروسافت

Microsoft Updates January 2021
microsoft logoMicrosoft Updates January 2021
۲۴ دی ۱۳۹۹
تعداد بازدید: 146

به روزرسانی‌های مایکروسافت

ژانویه ۲۰۲۱

هر چه سریعتر اولین بروزرسانی‌های امنیتی ارائه شده سال جدید میلادی را نصب کنید. مایکروسافت در این سه‌شنبه در مجموع ۸۳ آسیب‌پذیری را به همراه یک Zero-day برطرف کرده است، ده مورد از این آسیب‌پذیری‌ها بحرانی و ۷۳ مورد از درجه مهم هستند.

‌zero-day برطرف شده با شماره مرجع CVE-2021-1647 پیش از به روزرسانی مایکروسافت در ابعاد گسترده‌ای مورد سواستفاده مهاجمان در دنیا قرار گرفته است، بنابراین هر چه سریعتر اقدام به نصب وصله‌های امنیتی کنید تا در امان باشید. آرمان داده پویان به شما توصیه می‌کند علاوه بر نصب به موقع وصله‌های امنیتی از راهکارهای مدیریت و کشف آسیب‌پذیری در شبکه خود استفاده کنید.

Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps Security Update January 2021

Severity: Critical

CVE-2021-1711CVE-2021-1713CVE-2021-1714CVE-2021-1715CVE-2021-1716

:Patches

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us

Microsoft SharePoint Enterprise Server Multiple Vulnerabilities January 2021

Severity: Critical

CVE-2021-1641CVE-2021-1707CVE-2021-1712CVE-2021-1714CVE-2021-1715CVE-2021-1716CVE-2021-1717CVE-2021-1718CVE-2021-1719

:Patches

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us

Microsoft Visual Studio Security Update for January 2021

Severity: Critical

CVE-2020-26870CVE-2021-1723

:Patches

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-26870

Microsoft ASP.NET Core Security Update January 2021

Severity: Serious

CVE-2021-1723

: Patches

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2021-1723

Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability – January 2021

Severity: Critical

CVE-2021-1636

 : Patches

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-1636

Microsoft Defender Remote Code Execution Vulnerability January 2021

 Severity: Urgent

CVE-2021-1647

   : Patches

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-1647

Microsoft Windows Servicing Stack Security Update January 2021

Severity: Medium

N/A

 : Patches

https://portal.msrc.microsoft.com/en-USADV990001/security-guidance/advisory/ADV990001

Microsoft Edge Security Update for January 2021

Severity : Serious

CVE-2021-1705

: Patches

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-1705

Microsoft Windows Codecs Library Remote Code Execution Vulnerabilities – January 2021

Severity: Critical

CVE-2021-1643CVE-2021-1644

: Patches

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us

آرمان داده پویان ارائه دهنده لایسنس‌های اصلی محصولات مایکروسافت