آسیب‌ پذیری مایکروسافت

Microsoft Updates August 2022
تعداد بازدید: 44

به روزرسانی ماه آگوست مایکروسافت

در به روزرسانی ماه آگوست مایکروسافت، ۱۲۱ آسیب پذیری در ۱۱ دسته در محصولات این شرکت برطرف شده است. این آسیب پذیری‌ها از نوع:

  • افزایش سطح دسترسی
  • افشای اطلاعات
  • Spoofing
  • انکار سرویس
  • و اجرای کد از راه دور می‌باشند.

در این به روزرسانی ۱۷ آسیب پذیری‌ بحرانی، ۱۰۲ نقص فنی از درجه مهم، یک آسیب پذیری از درجه متوسط و یکی دیگر با درجه اهمیت پایین برطرف شده است. شما می‌توانید اخبار آسیب‌پذیری‌های مایکروسافت را از طریق آرمان داده پویان دنبال کنید.