آسیب‌ پذیری مایکروسافت

Microsoft Updates August 2021
تعداد بازدید: 146

وجود ۳۹ آسیب‌پذیری در محصولات مایکروسافت!


آگوست ۲۰۲۱

مایکروسافت در جدیدترین به‌روزرسانی‌اش ۳۹ آسیب‌پذیری را در ۱۱ دسته از طریق Windows Update ترمیم کرده است.عمده این آسیب‌پذیری‌ها از درجه بحرانی و جدی بوده و شرکت آرمان داده پویان به شما توصیه می‌نماید هر چه سریعتر نسبت به نصب وصله‌های امنیتی اقدام فرمایید.

Microsoft SharePoint Enterprise Server Multiple Vulnerabilities August 2021

Severity: Serious

CVE-2021-36940

Patches:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us

Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps Security Update August 2021

Severity: Critical

CVE-2021-34478CVE-2021-36941

Patches

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us

Microsoft Dynamics Business Central Cross-Site (XSS) Scripting Vulnerability August 2021

Severity: Serious

CVE-2021-36946

Patches:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-36946

Microsoft Windows Local Security Authority (LSA) Spoofing Vulnerability August 2021

Severity: Critical

CVE-2021-36942

patches

https://support.microsoft.com/en-us/topic/august-10-2021-kb5005030-os-build-17763-2114-cec503ed-cc09-4641-bdc1-988153e0bd9a

Microsoft Windows Defender Elevation of Privilege Vulnerability August 2021

severity: Serious

CVE-2020-0984

:patches

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-34471

Microsoft Windows 10 Update Assistant Elevation of Privilege Vulnerability August 2021

Severity: Serious

CVE-2021-36945

Patches:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-36945

Microsoft Azure Active Directory Connect Authentication Bypass Vulnerability August 2021

Severity: Serious

CVE-2021-36949

Patches:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-36949

برای آگاهی از بهترین راهکارهای مدیریت آسیب‌پذیری در سازمانتان با ما تماس بگیرید