آسیب‌ پذیری مایکروسافت

Microsoft Updates April 2022
تعداد بازدید: 119

به روزرسانی ماه آوریل مایکروسافت

در به روزرسانی ماه آوریل مایکروسافت، ۱۱۳ آسیب پذیری در ۱۴ دسته در محصولات این شرکت برطرف شده است. این آسیب پذیری‌ها از نوع:

  • افزایش سطح دسترسی
  • افشای اطلاعات
  • Spoofing
  • انکار سرویس
  • و اجرای کد از راه دور می‌باشند.

درجه اهمیت آسیب پذیری‌های برطرف شده در به روز رسانی ماه آوریل مایکروسافت مهم و یا بحرانی گزارش شده است. اخبار آسیب‌پذیری‌های مایکروسافت را می‌توانید از طریق آرمان داده پویان دنبال کنید.