آسیب‌ پذیری مایکروسافت

خانه آگاهی‌رسانی امنیتی اخبار آسیب‌پذیری آسیب پذیری های مایکروسافت
microsoft logoMicrosoft Updates May 2023
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
microsoft logoMicrosoft Updates April 2023
۲۵ فروردین ۱۴۰۲
microsoft logoMicrosoft Updates March 2023
۲۷ اسفند ۱۴۰۱
microsoft logoMicrosoft Updates February 2023
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
microsoft logoMicrosoft Updates October 2022
۲۳ مهر ۱۴۰۱
microsoft logoMicrosoft Updates September 2022
۲۵ شهریور ۱۴۰۱
microsoft logoMicrosoft Updates August 2022
۱۹ مرداد ۱۴۰۱
microsoft logoMicrosoft Updates July 2022
۲۵ تیر ۱۴۰۱
microsoft logoMicrosoft Updates May 2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
microsoft logoMicrosoft Updates April 2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۱