آسیب‌ پذیری مایکروسافت

خانه آگاهی‌رسانی امنیتی اخبار آسیب‌پذیری آسیب پذیری های مایکروسافت
microsoft logoMicrosoft Updates April 2021
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
microsoft logoMicrosoft Updates November 2020
۲۱ آبان ۱۳۹۹
microsoft logoMicrosoft Updates October 2020
۲۴ مهر ۱۳۹۹
microsoft logoMicrosoft Updates September 2020
۱۹ شهریور ۱۳۹۹
microsoft logoMicrosoft Updates August 2020
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
microsoft logoMicrosoft Updates July 2020
۲۶ تیر ۱۳۹۹
microsoft logoMicrosoft Updates June 2020
۱۰ تیر ۱۳۹۹
microsoft logoMicrosoft Updates June 2020
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
microsoft logoMicrosoft Updates May 2020
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
microsoft logoMicrosoft Updates April 2020
۲۷ فروردین ۱۳۹۹