آسیب‌ پذیری برنامه‌های متداول

VMware Vulnerabilities February 2023
تعداد بازدید: 0

آسیب‌پذیری در VMware vRealize Log Insight

blue line

وجود چهار آسیب‌پذیری در محصول vRealize Log Insight شرکت VMware را وادار به ارائه به روزرسانی کرده است. از چهار ضعف امنیتی گزارش شده، دو نقص از درجه اهمیت حیاتی (critical) می‌باشند که به مهاجم اجازه اجرای کدهای مورد نظرش از راه دور بدون نیاز به احراز هویت را می‌دهند. دو باگ دیگر دارای درجه مهم (important) و متوسط (moderate) می‌باشند.