آسیب‌ پذیری برنامه‌های متداول

VMware Vulnerabilities April 2023
تعداد بازدید: 64

آسیب‌پذیری در Aria Operations for Logs

blue line


VMware به تازگی در مورد نقص امنیتی از نوع deserialization در Aria Operations for Logs هشدار داده است. این باگ امنیتی که نسخه‌های مختلف Aria Operations را تحت تاثیر قرار می‌دهد با شماره مرجع CVE-2023-20864 و امتیاز CVSS: 9.8 مشخص شده است.

VMware Aria