آسیب‌ پذیری برنامه‌های متداول

Fortinet Vulnerability May 2023
تعداد بازدید: 37

آسیب‌پذیری در Fortinet FortiOS

فورتی نت به تازگی اعلام کرده است، آسیب‌پذیری جدیدی با شماره مرجع CVE-2023-22640 را در

 • Fortinet FortiOS نسخه‌های ۷٫۲٫۰-۷٫۲٫۳
 • Fortinet FortiOS نسخه‌های ۷٫۰٫۱۰-۷٫۰٫۰
 • Fortinet FortiOS نسخه‌های ۶٫۴٫۱۱-۶٫۴٫۰
 • Fortinet FortiOS نسخه‌های ۶٫۲٫۱۳-۶٫۲٫۰
 • Fortinet FortiOS تمام نسخه‌های ۶٫۰
 • Fortinet FortiOS نسخه‌های ۶٫۴٫۱۱-۶٫۴٫۰
 • Fortinet FortiOS نسخه‌های ۶٫۲٫۱۳-۶٫۲٫۰
 • FortiOS تمام نسخه‌های ۶٫۰
 • FortiProxy نسخه‌های ۷٫۲٫۱-۷٫۲٫۰
 • FortiProxy نسخه‌های ۷٫۰٫۷-۷٫۰٫۰
 • FortiProxy تمام نسخه‌های ۲٫۰
 • FortiProxy تمام نسخه‌های ۱٫۲
 • FortiProxy تمام نسخه‌های ۱٫۱
 • FortiProxy تمام نسخه‌های ۱٫۰

وجود دارد که به مهاجم بدون نیاز به احراز هویت، اجازه اجرای کدهای مورد نظرش را می‌دهد.

نسخه‌های ارائه شده

باید به شما بگوییم که این آسیب‌پذیری در نسخه‌های جدید FortiOS برطرف شده است. اگر از نسخه‌های قدیمی‌تر FortiOS استفاده می‌کنید هر چه سریعتر باید به نسخه‌های زیر به‌روزرسانی نمایید.

نسخه‌های ارائه شده:

 • FortiOS نسخه ۷٫۴٫۰ و یا بالاتر
 • FortiOS نسخه ۷٫۲٫۴ و یا بالاتر
 • FortiOS نسخه ۷٫۰٫۱۱ و یا بالاتر
 • FortiOS نسخه ۶٫۴٫۱۲ و یا بالاتر
 • FortiOS نسخه ۶٫۲٫۱۴ و یا بالاتر