آسیب‌ پذیری برنامه‌های متداول

Cisco Vulnerabilities September 2021
cisco logoCisco Vulnerabilities September 2021
۳ مهر ۱۴۰۰
تعداد بازدید: 36

وجود سه آسیب پذیری خطرناک در IOS XE !

سپتامبر ۲۰۲۱

سیسکو به تازگی سه آسیب پذیری بسیار مهم را در سیستم عامل IOS XE برطرف کرده است، آسیب پذیری‌هایی که به مهاجم از راه دور اجازه می‌دهد تا کدهای دلخواهش را اجرا کند و موجب اختلال در سرویس دهی شود، این سه آسیب پذیری به شرح زیر هستند:

CVE-2021-34770 (CVSS score: 10.0) – Cisco IOS XE Software for Catalyst 9000 Family Wireless Controllers CAPWAP Remote Code Execution Vulnerability

CVE-2021-34727 (CVSS score: 9.8) – Cisco IOS XE SD-WAN Software Buffer Overflow Vulnerability

CVE-2021-1619 (CVSS score: 9.8) – Cisco IOS XE Software NETCONF and RESTCONF Authentication Bypass Vulnerability