اخبار آسیب‌پذیری

خانه آگاهی‌رسانی امنیتی اخبار آسیب‌پذیری
microsoft logoMicrosoft Updates July 2021
۲۶ تیر ۱۴۰۰
microsoft logoPrintNightmare July 2021
۱۱ تیر ۱۴۰۰
microsoft logoMicrosoft Updates June 2021
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
microsoft logoMicrosoft Updates April 2021
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
مطالب بیشتر
cisco logoCisco Vulnerabilities June 2021
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
apple logoapple Vulnerabilities June 2021
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
google logoChrome Vulnerabilities June 2021
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
Adobe logoAdobe Vulnerabilities June 2021
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
مطالب بیشتر