اخبار آسیب‌پذیری

خانه آگاهی‌رسانی امنیتی اخبار آسیب‌پذیری
microsoft logoMicrosoft Updates October 2022
۲۳ مهر ۱۴۰۱
microsoft logoMicrosoft Updates September 2022
۲۵ شهریور ۱۴۰۱
microsoft logoMicrosoft Updates August 2022
۱۹ مرداد ۱۴۰۱
microsoft logoMicrosoft Updates July 2022
۲۵ تیر ۱۴۰۱
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر