آرمان داده پویان

داشبورد امنیتی

خانه آگاهی‌رسانی امنیتی داشبورد امنیتی
باج افزار Ghost
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
بدافزار TrickBot
۱۵ مرداد ۱۳۹۸
باج افزار LockerGoga
۱۹ فروردین ۱۳۹۸
باج افزار Dharma
۲۵ شهریور ۱۳۹۷
باج‌افزار CryptoNar
۱۰ شهریور ۱۳۹۷
تروجان بانکی IcedID
۳ مرداد ۱۳۹۷
باج افزار Telegrab
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
باج افزار SamSam
۲۷ فروردین ۱۳۹۷
حمله Methbot
۱۳ آبان ۱۳۹۶
حمله FormBook
۱۰ آبان ۱۳۹۶