آرمان داده پویان

داشبورد امنیتی

خانه آگاهی‌رسانی امنیتی داشبورد امنیتی
روت‌کیت Drovorub
۲۸ مرداد ۱۳۹۹
بدافزار COMpfun
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
بدافزار CoViper
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تروجان اندرویدی Anubis
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
بدافزار TrickBot
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
تروجان Spark
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
بدافزار Emotet
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
باج افزار DoppelPaymer
۲۶ اسفند ۱۳۹۸
بدافزار ViperSoftX
۱۷ اسفند ۱۳۹۸
اکسپلویت‌ کیت Neutrino
۱۰ آبان ۱۳۹۶
اکسپلویت‌کیت Empire Pack
۱۰ آبان ۱۳۹۶
اکسپلویت‌کیت RIG
۱۰ آبان ۱۳۹۶
اکسپلویت کیت Terror
۱۰ آبان ۱۳۹۶
اکسپلویت‌کیت Nebula
۱۰ آبان ۱۳۹۶
اکسپلویت‌کیت Hunter
۱۰ آبان ۱۳۹۶
اکسپلویت کیت Magnitude
۱۰ آبان ۱۳۹۶
حمله Necurs
۲۳ خرداد ۱۳۹۷
حمله Hidden Cobra
۲۵ دی ۱۳۹۶
حمله OilRig
۲۳ دی ۱۳۹۶
حمله Watering hole
۴ دی ۱۳۹۶
حمله Dragonfly 2.0
۱۳ آبان ۱۳۹۶
حمله Dyn
۱۳ آبان ۱۳۹۶
حمله Wilted Tulip
۱۳ آبان ۱۳۹۶
حمله Shamoon 2
۱۳ آبان ۱۳۹۶