پادکست

َِپادکست چهل و نهم

پادکست چهل و نهم


آوای آرمان و امنیت

در این پادکست به بررسی معماری Zero Trust و نیاز سازمان‌ها به پیاده‌سازی آن می‌پردازیم.

  • با افزایش دورکاری بسیاری از سازمان‌ها به سمت استفاده از VPN برای ایجاد ارتباط امن بین کاربران و شبکه رفتند. اما آیا بدون رویکرد Zero Trust این ساختار امن هست؟
  • آیا با استفاده از تکنولوژی‌های موجود در شبکه‌مان می‌توانیم این رویکرد را پیاده‌سازی کنیم؟
  • استفاده از رویکرد Zero Trust در دور کاری امن چقدر ضروری است؟!

تعداد بازدید: 270