پادکست

پادکست چهل و هشتم

پادکست چهل و هشتم


آوای آرمان و امنیت
پادکست چهل و هشتم

در آوای آرمان و امنیت این هفته خواهید شنید:

  • آسیب‌پذیری در کدام نسخه log4j وجود دارد و چرا آسیب‌پذیر هستند؟
  • راهکار برطرف کردن این آسیب‌پذیری خطرناک چیست؟
  • و اگر به هر دلیلی نتوانیم سیستم‌ها را پچ کنیم، چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟!

تعداد بازدید: 314