پادکست

پادکست چهل و پنجم

پادکست چهل و پنجم


آوای آرمان و امنیت

‫‫‫ در آوای آرمان و امنیت این هفته به بررسی پروتکل TLS و پرسش‌های کاربران در خصوص آن پرداخته‌ایم:

  • ‫‫‫‫ تفاوت بین TLS وSSL چیست؟
  • ‫‫‫‫‫ تفاوت بین TLS و HTTPS چیست؟
  • ‫‫‫‫‫‫ چرا باید از TLS استفاده کرد؟
  • ‫‫‫‫‫‫‫ از کدام نسخه TLS باید استفاده کنیم؟

تعداد بازدید: 289