آسیب‌ پذیری مایکروسافت

Microsoft Updates November 2020
تعداد بازدید: 287

به روزرسانی‌های مایکروسافت


نوامبر ۲۰۲۰

مایکروسافت در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰، ۹۴ آسیب‌پذیری را در ۱۱ دسته از طریق Windows Update ترمیم کرد.

Microsoft Internet Explorer Security Update for November 2020

Severity: Critical

CVE-2020-17052CVE-2020-17053CVE-2020-17058

:download patches

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Microsoft SharePoint Enterprise Server and Foundation Multiple Vulnerability November 2020

Severity: Critical

CVE-2020-16979CVE-2020-17015CVE-2020-17016CVE-2020-17017CVE-2020-17060CVE-2020-17061

:download patches

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us

Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps Security Update November 2020

Severity: Critical

CVE-2020-17019CVE-2020-17020CVE-2020-17062CVE-2020-17063CVE-2020-17064CVE-2020-17065CVE-2020-17066CVE-2020-17067

:download patches

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us

Microsoft Exchange Server Security Update for November 2020

Severity: Critical

CVE-2020-17083CVE-2020-17084CVE-2020-17085

:download patches

https://support.microsoft.com/en-us/help/4588741/description-of-the-security-update-for-microsoft-exchange-server

آرمان داده پویان ارائه‌دهنده لایسنس‌های اصل مایکروسافت

Microsoft Visual Studio Security Update for November 2020

Severity: Critical

CVE-2020-17100

:download patches

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-17100

Microsoft Windows Servicing Stack Security Update November 2020

Severity: Medium

N/A

:download patches

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV990001

Microsoft Windows Codecs Library Remote Code Execution Vulnerabilities – November 2020

Severity: Serious

CVE-2020-17078CVE-2020-17079CVE-2020-17081CVE-2020-17082CVE-2020-17086CVE-2020-17101CVE-2020-17102CVE-2020-17105CVE-2020-17106CVE-2020-17107CVE-2020-17108CVE-2020-17109CVE-2020-17110

:download patches

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us

Microsoft Windows Kernel Privilege Escalation Vulnerability

Severity: Critical

CVE-2020-17087

: Download patches

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

آرمان داده پویان ارائه‌دهنده لایسنس‌های اصل مایکروسافت