پادکست

پادکست سی و پنجم

پادکست سی و پنجم


آوار آرمان و امنیت

در آوای آرمان و امنیت این هفته خواهید شنید:

“با آوای آرمان و امنیت هر هفته و در کمتر از ۷ دقیقه از آخرین اخبار امنیت سایبری مطلع شوید.”

تعداد بازدید: 364