پادکست

پادکست سی و چهارم

پادکست سی و چهارم


آوای آرمان و امنیت

در آوای آرمان و امنیت سی و چهارم خواهید شنید:

“با آوای آرمان و امنیت هر هفته و در کمتر از ۷ دقیقه از آخرین اخبار امنیت سایبری مطلع شوید.”

تعداد بازدید: 306