مرکز عملیات امنیت

خانه محصولات مرکز عملیات امنیت


مرکز عملیات امنیت

Threat Data Feeds

هوشمندی امنیت حاصل جمع‌آوری داده‌های مربوط به تهدیدات از منابع معتبر، پردازش و درآوردن به صورتی ...

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
FortiAnalyzer

فورتی‌آنالایزر -FortiAnalyzer رخداد ها را از محصولات فورتینت دریافت ثبت و تحلیل کرده و در آخر گزارش جامعی از ...

۱۱ بهمن ۱۳۹۵
Splunk

اسپلانک این امکان را فراهم می‌‌کند تا با ایجاد سطحی از هوش عملیاتی و با نگاهی تیزبینانه، بخشی از آنچه که ...

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵