مرکز عملیات امنیت

خانه محصولات مرکز عملیات امنیت


مرکز عملیات امنیت

Threat Data Feeds

هوشمندی امنیت حاصل جمع‌آوری داده‌های مربوط به تهدیدات از منابع معتبر، پردازش و درآوردن به صورتی ...

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
FortiAnalyzer

فورتی‌آنالایزر رخداد ها را از محصولات فورتینت دریافت، ثبت و تحلیل کرده و در آخر گزارش جامعی از آن‌ها ...

۱۱ بهمن ۱۳۹۵
Splunk

اسپلانک راهکار قدرتمند پایش و تحلیل داده‌هایی است که توسط ماشین‌ها تولید می‌شوند و امکان جست و جوی ...

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵