کنسول مدیریتی واحد

از طریق این داشبورد مرکزی می‌توانید تمام تجهیزات فورتی ‌نت از جمله فایروال‌ها، سوئیچ‌ها، تجهیزات وایرلس و ایستگاه‌های کاری را مدیریت کنید.

مانیتورینگ و مدیریت SD-WAN

در صورت استفاده از تکنولوژی SD-WAN در دفاتر و شعب مختلف سازمان، امکان مدیریت و مانیتورینگ آن از طریق یک داشبورد مرکزی وجود دارد. 

دسترس پذیری بالا

محصول یکپارچه فورتی منیجر FortiManager با ارائه کیفیت بی‌نظیر در سطح Enterprise، قابلیت‌هایی نظیر پشتیبان‌گیری خودکار (حداکثر برای ۵ دستگاه) و به‌روزرسانی امنیتی تمام تجهیزات شبکه را ارائه می‌دهد. 

به‌روزرسانی سیاست‌های امنیتی و ایجاد تغییرات در شبکه را به صورت همزمان مدیریت کنید.

فرآیندهای وقت‌گیر و تکراری را خودکارسازی کنید و سرعت گردش کارها را بهبود دهید.

گستره دید و میزان آگاهی از تهدیدات در شبکه را به کمک ویژگی شناسایی دقیق و همبستگی خودکار این محصول افزایش دهید.

FMG-200D

FMG-200D

Centralized management

log and analysis appliance

۴x GE RJ45, 1 TB storage

manages up to 30 Fortinet network devices/virtual domains


FMG-400E

FMG-400E

Centralized management

log and analysis appliance

۲x GE RJ45, 24 TB st

      up to 300x Fortinet devices/virtual domains


FMG-3000F

FMG-3000F

Centralized management

dual power supplies

log and analysis appliance

 ۴x GE RJ45, 2x 10 GE SFP+ slots, 48 TB storag

manages up to 4,000 Fortinet devices/virtual domains


FMG-3900E

FMG-3900E

Centralized management

log and analysis appliance

 ۲x GE RJ45, 2x 10 GE SFP+ slots

flash-based 15 TB SSD storage, dual power supplies

manages up to 10,000 Fortinet devices/virtual domains


FMG-2000E

FMG-2000E

Centralized management

log and analysis appliance

 ۴x GE RJ45, 2x 10 GE SFP+ slots

۳۶ TB storage, dual power supplies

manages up to 1,200 Fortinet devices/virtual domains