اخبار داخلی آرمان داده پویان

آموزش

خانه آموزش محصولات امنیتینرم‌افزار Splunk Enterprise چگونه داده‌ها را مدیریت می‌کند؟
تعداد بازدید: 1094

Splunk Enterprise چگونه داده‌ها را مدیریت می‌کند؟


آموزش اسپلانک

نرم‌افزار اسپلانک، داده‌های خام را index کرده و آن‌ها را در قالب رویدادهای (events) قابل جستجو تغییر شکل می‌دهد. اسپلانک بعد از تغییر داده‌ها به رخداد (event) آن‌ها را تبدیل به گزارش، هشدار، داشبورد و غیره می‌نماید. این کار داده‌های خام جمع آوری شده را قابل فهم و استفاده می‌کند.

Splunk Enterprise

پردازش رویدادها

داده‌های ورودی، فرآیند data pipeline را طی می‌کنند.

پردازش رویدادها شامل دو مرحله است:

 • Parsing
 • Indexing

 ابتدا قطعات بزرگِ داده، از طریق فرآیند parsing pipeline وارد شده و پس از تجزیه شدن در قالب event، وارد فرآیند indexing pipeline می‌شوند و سپس پردازش نهایی بر روی آن‌ها صورت می‌گیرد. در خلال فرآیندهای parsing و indexing، نرم‌افزار اسپلانک داده‌ها را تغییر شکل می‌دهد که اکثر بخش‌های این فرآیند توسط کاربر قابل شخصی سازی است.

در فرآیند parsing pipeline نرم‌افزار اسپلانک اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

 • استخراج مجموعه‌ای از فیلدهای پیش‌فرض برای هر event شامل host، source و Sourcetype.
 • پیکربندی character set encoding
 • تشخیص انتهای خط با استفاده از قوانین line breaking. این مقادیر از طریق صفحه Set Sourcetype در Splunk Web قابل تنظیم هستند.
 • تشخیص یا ایجاد timestamp، که در حین انجام این فرآیند، نرم‌افزار اسپلانک محدوده eventها را نیز مشخص می‌کند. تنظیمات timestamp از طریق صفحه Set Sourcetype قابل تغییر است.
 • پنهان‌سازی داده‌ها بر اساس تنظیمات کاربر. در این مرحله شما می‌توانید رویدادهای حساس مثل اطلاعات کارت‌های بانکی را پنهان کنید.
 • افزودن متادیتای دلخواه به رویدادهای ورودی بر اساس تنظیمات کاربر

در مرحله indexing pipeline، فرآیندهای زیر صورت می‌گیرد:

 • تجزیه رویدادها به بخش‌های کوچکتر (Segment) و قابل جستجو. درجه segmentation تاثیر مستقیمی بر سرعت، قابلیت جستجو و فشرده‌سازی دیسک دارد و توسط کاربر قابل تنظیم است.
 • ایجاد ساختارهای indexing
 • نوشتن داده خام و فایل‌های index در محلی درون دیسک که فرآیند فشرده‌سازی پس از indexing در آنجا اتفاق می‌افتد.
 • تفکیک فرآیندهای parsing pipeline و indexing pipeline برای Forwarderها اهمیت زیادی دارد. Heavy forwarderها می‌توانند داده‌ها را به صورت محلی تجزیه کرده و سپس آن‌ها را به indexerها بفرستند. اما نرم‌افزار Universal Forwarder خیلی جزئی‌تر فرآیند تجزیه را انجام می‌دهد و وظیفه اصلی را به عهده Indexer واگذار می‌کند.

تقویت و پالایش رویدادها

پس از تبدیل داده‌ها به رویدادها، می‌توانید آن‌ها را تبدیل به گزارش، هشدار و یا گراف می‌نماید. این کار داده‌های خام جمع آوری شده را قابل استفاده و مفید می‌نماید.

طراحی، مشاوره، پیاده‌سازی و تامین لایسنس اسپلانک در ایران

آرمان داده پویان پیشگام در ارائه راهکارهای SIEM


تازه ترین ها