اخبار داخلی آرمان داده پویان

آموزش

خانه آموزشمحصولات امنیتی
تشخیص هوشمند تهدیدات چیست؟
۱ آذر ۱۳۹۹|محصولات امنیتی
جست و جو در اسپلانک
۱ مهر ۱۳۹۹|محصولات امنیتی
نحوه وارد کردن داده‌ها در اسپلانک (قسمت دوم)
۱۹ شهریور ۱۳۹۹|محصولات امنیتی
نحوه وارد کردن داده‌ها در اسپلانک (قسمت اول)
۱۸ شهریور ۱۳۹۹|محصولات امنیتی
Splunk Enterprise چیست؟
۳ دی ۱۳۹۸|محصولات امنیتی
معماری اسپلانک
۱ دی ۱۳۹۸|محصولات امنیتی
تغییرات نسخه ۱۱ ضدبدافزار کسپرسکی
۳۰ مهر ۱۳۹۸|محصولات امنیتی