اخبار داخلی آرمان داده پویان

آموزش

خانه آموزشمقاله‌های آموزشی
اگر حساب کاربری شما هک شود چه باید بکنید؟
۴ شهریور ۱۳۹۹|مقاله‌های آموزشی
راهکارهای اختصاصی بالا بردن امنیت وب (قسمت دوم)
۱۳ مرداد ۱۳۹۹|مقاله‌های آموزشی
نقش اشتباهات انسانی در نقض امنیت داده‌ها
۳۱ خرداد ۱۳۹۹|مقاله‌های آموزشی
هوش مصنوعی در امنیت
۲۶ بهمن ۱۳۹۸|مقاله‌های آموزشی
بیمه امنیت سایبری (قسمت دوم)
۸ بهمن ۱۳۹۸|مقاله‌های آموزشی
بیمه امنیت سایبری (قسمت اول)
۷ بهمن ۱۳۹۸|مقاله‌های آموزشی
طراحی SOC (قسمت دوم)
۲۹ دی ۱۳۹۸|مقاله‌های آموزشی
طراحی SOC (قسمت اول)
۲۳ دی ۱۳۹۸|مقاله‌های آموزشی
پیاده سازی SOC
۱۸ دی ۱۳۹۸|مقاله‌های آموزشی
راه اندازی SOC
۱۸ آذر ۱۳۹۸|مقاله‌های آموزشی