اخبار داخلی آرمان داده پویان

مقالات

سرآیندهای امنیتی HTTP

۲۰ اسفند ۱۳۹۶

سرآیندهای امنیتی HTTP

از اولین باری که پروتکل HTTP مورد استفاده قرار گرفته است ۲۸ سال می‌گذرد. هدف این پروتکل از ابتدا به اشتراک گذاری و دسترسی هر چه آسان‌تر به داده‌ها بوده است. متاسفانه در طراحی پروتکل HTTP مبحث امنیت در نظر گرفته نشد و ضعف‌های امنیتی این پروتکل بارها مورد استفاده مهاجمین قرار گرفته است. به همین علت بعدها، سرآیندهای امنیتی برای این پروتکل طراحی و عرضه شد. این سرآیندها برای بالا بردن امنیت طراحی شده‌اند و برای محافظت در برابر یک سری از حملات امنیتی بسیار موثر هستند. اما در بسیاری از موارد لزوم استفاده از آن‌ها نادیده گرفته می‌شوند. اگر کاربر از ناوشگر(browser) به روزی استفاده نماید که قابلیت فهم سرآیندها را داشته باشد، این سرآیندها به او میآموزند که در برابر محتوی و دادههایی که از سمت یک وبسایت میآیند چطور باید عکسالعمل نشان دهد. انجمن OWASP با راهاندازی پروژه سرآیندهای امنیتی سعی بر بالا بردن آگاهی در لزوم استفاده از این سرآیندها در برنامههای کاربردی دارد. در همین راستا آرمان داده پویان بر آن شد تا در قسمت مقالات سایت، ۸ سرآیند امنیتی HTTP را به صورت تخصصی بررسی نماید.

آرمان داده پویان تامین کننده برترین تجهیزات و راه کار های امنیتی

تعداد بازدید: 1400


تازه ترین ها