فورتی‌گیت سری High EndFortiGate 1000D


FG-1000DProduct Name
۵۲ / ۵۲ / ۳۳  GbpsFirewall Throughput
۱۱ millionconcurrent session(TCP)
۲۸۰٫۰۰۰New Session/Sec
۹ GbpsIPS Throughput
۲۵ GbpsIPSec VPN Throughput (512 byte packets)FortiGate 1200D


FG-1200DProduct Name
۷۲ / ۷۲ / ۵۲   GbpsFirewall Throughput
۱۱ millionconcurrent session(TCP)
۲۹۰٫۰۰۰New Session/Sec
۱۱ GbpsIPS Throughput
۴۸ GbpsIPSec VPN Throughput (512 byte packets)FortiGate 1500D


FG-1500DProduct Name
۸۰ / ۸۰ / ۵۵   GbpsFirewall Throughput
۱۲ millionconcurrent session(TCP)
۳۰۰٫۰۰۰New Session/Sec
۱۵ GbpsIPS Throughput
۵۰ GbpsIPSec VPN Throughput (512 byte packets)

آرمان داده پویان ارائه‌کننده محصولات و راهکارهای مبتنی بر فورتی نت در ایران

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید