فورتی‌گیت سری High EndFortiGate 1000D


FG-1000D Product Name
۵۲ / ۵۲ / ۳۳  Gbps Firewall Throughput
۱۱ million concurrent session(TCP)
۲۸۰٫۰۰۰ New Session/Sec
۹ Gbps IPS Throughput
۲۵ Gbps IPSec VPN Throughput (512 byte packets)FortiGate 1200D


FG-1200D Product Name
۷۲ / ۷۲ / ۵۲   Gbps Firewall Throughput
۱۱ million concurrent session(TCP)
۲۹۰٫۰۰۰ New Session/Sec
۱۱ Gbps IPS Throughput
۴۸ Gbps IPSec VPN Throughput (512 byte packets)FortiGate 1500D


FG-1500D Product Name
۸۰ / ۸۰ / ۵۵   Gbps Firewall Throughput
۱۲ million concurrent session(TCP)
۳۰۰٫۰۰۰ New Session/Sec
۱۵ Gbps IPS Throughput
۵۰ Gbps IPSec VPN Throughput (512 byte packets)

آرمان داده پویان ارائه‌کننده محصولات و راهکارهای مبتنی بر فورتی نت در ایران

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید