فورتی‌گیت Entry LevelFortiGate 90E


FG-90E Product Name
۴ Gbps Firewall Throughput
۱٫۲ million concurrent session(TCP)
۲۷٫۵۰۰ New Session/Sec
۱ Gbps IPS Throughput
۲۴ Mbps IPSec VPN Throughput (512 byte packets)FortiGate 60E


FG-60E Product Name
۴٫۵ Mbps Firewall Throughput
۱٫۳ million concurrent session(TCP)
۵,۰۰۰ New Session/Sec
۱٫۴ Gbps IPS Throughput
۲ Gbps IPSec VPN Throughput (512 byte packets)

آرمان داده پویان ارائه‌کننده محصولات و راهکارهای مبتنی بر فورتی‌نت در ایران

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید