فورتی‌گیت Entry LevelFortiGate 90E


FG-90EProduct Name
۴ GbpsFirewall Throughput
۱٫۲ millionconcurrent session(TCP)
۲۷٫۵۰۰New Session/Sec
۱ GbpsIPS Throughput
۲۴ MbpsIPSec VPN Throughput (512 byte packets)FortiGate 60E


FG-60EProduct Name
۴٫۵ MbpsFirewall Throughput
۱٫۳ millionconcurrent session(TCP)
۵,۰۰۰New Session/Sec
۱٫۴ GbpsIPS Throughput
۲ GbpsIPSec VPN Throughput (512 byte packets)

آرمان داده پویان ارائه‌کننده محصولات و راهکارهای مبتنی بر فورتی‌نت در ایران

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید