اخبار داخلی آرمان داده پویان

مقالات

خانه مقالاتگزارشات امنیتی
گزارش امنیت ابر(قسمت دوم)
21 سپتامبر 2019|گزارشات امنیتی
گزارش امنیت ابر ISC)²) (قسمت اول)
18 سپتامبر 2019|گزارشات امنیتی
گزارش امنیتی مایکروسافت (قسمت دوم)
11 مارس 2019|گزارشات امنیتی
گزارش تهدیدات امنیتی فورتی‌گارد
8 مارس 2019|گزارشات امنیتی
گزارش امنیتی مایکروسافت (قسمت اول)
6 مارس 2019|گزارشات امنیتی
مروری بر باج افزارهای چند روز اخیر
17 فوریه 2019|گزارشات امنیتی
گزارش تهدیدات امنیتی فورتی‌گارد
14 ژانویه 2019|گزارشات امنیتی