اخبار داخلی آرمان داده پویان

مقالات

خانه مقالاتمحصولات امنیتی
جست و جو در اسپلانک
28 دسامبر 2019|محصولات امنیتی
Splunk Enterprise چیست؟
24 دسامبر 2019|محصولات امنیتی
معماری اسپلانک
22 دسامبر 2019|محصولات امنیتی
تغییرات نسخه ۱۱ ضدبدافزار کسپرسکی
22 اکتبر 2019|محصولات امنیتی
مفاهیم در اسپلانک (قسمت دوم)
5 اکتبر 2019|محصولات امنیتی
مفاهیم در اسپلانک (قسمت اول)
1 اکتبر 2019|محصولات امنیتی
ضرورت راه اندازی SIEM
30 سپتامبر 2019|محصولات امنیتی
ارزیابی امنیتی کسپرسکی
6 ژانویه 2019|محصولات امنیتی
شکار تهدیدات (کسپرسکی)
1 ژانویه 2019|محصولات امنیتی