اخبار داخلی آرمان داده پویان

مقالات

خانه مقالاتمحصولات امنیتی
جست و جو در اسپلانک
۷ دی ۱۳۹۸|محصولات امنیتی
Splunk Enterprise چیست؟
۳ دی ۱۳۹۸|محصولات امنیتی
معماری اسپلانک
۱ دی ۱۳۹۸|محصولات امنیتی
تغییرات نسخه ۱۱ ضدبدافزار کسپرسکی
۳۰ مهر ۱۳۹۸|محصولات امنیتی
مفاهیم در اسپلانک (قسمت دوم)
۱۳ مهر ۱۳۹۸|محصولات امنیتی
مفاهیم در اسپلانک (قسمت اول)
۹ مهر ۱۳۹۸|محصولات امنیتی
ضرورت راه اندازی SIEM
۸ مهر ۱۳۹۸|محصولات امنیتی
ارزیابی امنیتی کسپرسکی
۱۶ دی ۱۳۹۷|محصولات امنیتی
شکار تهدیدات (کسپرسکی)
۱۱ دی ۱۳۹۷|محصولات امنیتی