اخبار داخلی آرمان داده پویان

مقالات

خانه مقالات
طراحی SOC (قسمت اول)
13 ژانویه 2020
جدیدترین مطالب آموزشی
CryptoCurrency Mining
15 اکتبر 2017
آموزشی
راه اندازی SOC
9 دسامبر 2019
آموزشی
جست و جو در اسپلانک
28 دسامبر 2019
جدیدترین محصولات امنیتی
ارزیابی امنیتی کسپرسکی
6 ژانویه 2019
محصولات امنیتی
معماری اسپلانک
22 دسامبر 2019
محصولات امنیتی
ضرورت راه اندازی SIEM
30 سپتامبر 2019
محصولات امنیتی
گزارش امنیتی Alert Logic برای شبکه‌های SMB (قسمت دوم)
24 سپتامبر 2019
جدیدترین گزارشات امنیتی