باج افزار
مدیریت مجتمع شبکه های مبتنی بر محصولات فورتی‌نت

FortiManager

فورتی‌منیجر

یکپارچگی مدیریتی زیر ساخت‌های مبتنی بر فورتی‌نت از طریق فورتی‌منیجر قابل دستیابی می‌باشد. این زیر ساخت‌ها را می‌‌توان به صورت مجتمع و مرکزی از طریق فورتی‌منیجر پیکره‌بندی و به روز‌رسانی کرد. همچنین تهیه‌ی نسخه‌ی پشتیبان ،گزارش‌گیری و اعمال سیاست‌های مربوطه را نیز می توان از طریق فورتی‌منیجر انجام داد. که در نهایت این مدیریت مرکزی منجر به سهولت کار و صرفه‌جویی چشمگیری در زمان و هزینه‌ها می گردد.

چرا فورتی منیجر

مدیریت متمرکز

  • مدیریت مجتمع تمامی محصولات فورتی‌نت
  • کنسول گرافیکی برای ساخت و مدیریت آسان دامنه‌های مختلف
  • صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ی نگهداری و مدیریت محصولات فورتی‌نت
fortimanager--فورتی-منیجر
به روز رسانی مجتمع محصولات فورتی نت

به روز رسانی مجتمع

  •  به روز‌ رسانی تمامی محصولات فورتی‌نت به صورت مجتمع
  •  به روز‌‌ رسانی کلیه ی تجهیزات فورتی‌نت از طریق فورتی‌گارد
  •  به روز رسانی سیستم عامل تمامی تجهیزات شبکه به صورت مجتمع
  •  به روز رسانی پویای IPS/IDS تجهیزات فورتی‌نت

پایش و گزارش‌دهی

  • نظارت مستمر بر شبکه و تهیه‌ی گزارش جامعی از شبکه
  • قابلیت ادغام با فورتی‌آنالایزر  برای ایجاد قابلیت های data mining و ارائه ی گزارشات گرافیکی
مانیتورینگ و ارائهی گزارش توسط فورتی منیجر

محصولات فورتی‌منیجر

FMG-200D

FMG-200D

Centralized management

log and analysis appliance

۴x GE RJ45, 1 TB storage

manages up to 30 Fortinet network devices/virtual domains

FMG-400E

FMG-400E

Centralized management

log and analysis appliance

۲x GE RJ45, 24 TB st

      up to 300x Fortinet devices/virtual domains

FMG-3000F

FMG-3000F

Centralized management

dual power supplies

log and analysis appliance

 ۴x GE RJ45, 2x 10 GE SFP+ slots, 48 TB storag

manages up to 4,000 Fortinet devices/virtual domains

FMG-3900E

FMG-3900E

Centralized management

log and analysis appliance

 ۲x GE RJ45, 2x 10 GE SFP+ slots

flash-based 15 TB SSD storage, dual power supplies

manages up to 10,000 Fortinet devices/virtual domains

FMG-2000E

FMG-2000E

Centralized management

log and analysis appliance

 ۴x GE RJ45, 2x 10 GE SFP+ slots

۳۶ TB storage, dual power supplies

manages up to 1,200 Fortinet devices/virtual domains

دموی محصولات فورتی منیجر

username: demo

password: demo

ما را دنبال نمایید